Tekstil engros

Low Impact Finish Ensemble (L.I.F.E.) är ett nytt och innovativt förhållningssätt till hållbarhet och omtanken för natur och miljö. Pryms L.I.F.E.-konceptet reducerar markant förbrukningen av vatten, el, kemikalier och avfall vid produktion av metalltillbehör. Och allt kan återanvändas.

designconcern