”Samarbetet – det fungerar bara! När vi exempelvis behöver något utöver det vanliga, finns det alltid hjälp av få. Andersen & Stender vet vad de sysslar med.” 

Iben Haxholm, inköpare, Praxis

designconcern