Tekstil partner

Freudenberg återanvänder 2,5 miljarder PET-plastflaskor årligen som omvandlas på den egna produktionsanläggningen till resistenta och vattenavvisande fibrer. Fibrerna blir fyllnadsmaterial och högteknologisk stoppning som lämpar sig väldigt bra för sport- och utomhusprodukter.

designconcern